Last update: 2012-12-24                         Home
Biller aus dem Cours 2012

mat engem Klick op d'Bild gëtt et grouss


D'Anne mecht e Stall
0009-2012_Anne_Grundierung D'Anne ass am Gaangen d'Holz ze molen D'Anne aus enger anerer Perspektiv
0011-2012_Anne_Grundierung
0062-2012_Krippe-Anne 0064-2012_Krippe-Anne

D'Annette ass am Gaangen
eng orientalësch Krëppchen ze bauen

D'Annette ass och am Gaangen d'Bannemaueren unzesträichen 0005-2012_Annette_Grundierung 0006-2012_Annette_Grundierung D'Annette ass ganz konzentréiert
0036-2012_Krippe-Annette D'Krëppchen hëllt Form un 0040-2012_Krippe-Annette
0044-2012_Krippe-Annette 0048-2012_Krippe-Annette
0050-2012_Krippe-Annette 0056-2012_Krippe-Annette 0060-2012_Krippe-Annette 0054-2012_Krippe-Annette
An esou  gesäit se aus wann d'Krëppche färdeg ass
0082-Krippe-Annette 0084-Krippe-Annette
0086-Krippe-Annette 0088-Krippe-Annette

Dem Marie-Paule seng Fiëlsen

0003-2012_MP_Fiels Dem Marie-Paule seng Fiëlsen Hei ass d'Marie-Paule am Gaangen
Farw ze mëschen
0004-2012_MP_Fiels

Eng orientalësch Krëppchen vum Marc

Beim Marc ginn d'Trape gemaach 0007-2012_Marc_Orient
D'Krëppchen ass bal fäerdeg
0068-2012_Krippe-Marc 0070-2012_Krippe-Marc 0072-2012_Krippe-Marc 0074-2012_Krippe-Marc

Den Alain baut en Tunnel
0076-2012_Tunnel-Alain Hei ass d'Resultat vum Réibau

Orientalëschen Essai vum Helmut

0017-2012_Helmut_Orient Den Helmut ass frou, datt de Stiropor

fäerdeg ass
Hei iwwerleet hien,
wat hien als nächst soll maachen
0021-2012_Helmut_Orient
Mat Gewiichter gëtt gekollt. 0030-2012_Krippe-Helmut 0034-2012_Krippe-Helmut Hei leien d'Maueren.