Beemchen
Biller aus dem Cours 2016

mat engem Klick op d'Bild gëtt et grouss


Last update: 2016-12-13                         Home
D'Maria baut seng Krëppchen vum Joer 2015 aus
Krippe_Maria_1 D'Krëppchen wéi se existéiert D'Krëpp aus enger anerer Perspektiv
Krippe_Maria_6
En Détail vum Haus
Krippe_Maria_8 Krippe_Maria_7
E Stack op d'Haus
320_2016-11-30_Buer_Maria E Buer Lagerfeier mat Gegrills 316_2016-11-23_Krippe_Maria_2a
d'Gebuertshiel 318_2016-11-23_Krippe_Maria_11 322_2016-12-02_Krippe_Maria D'Maria schafft
326_2016-12-07_Krippe_Maria_05 D'Fensteren kruten Blummen a Ridoen Planzen goufen geplanzt 328_2016-12-07_Krippe_Maria_06


 
D'Marel baut eng Scheier
Krippe_Marel_1 Krippe_Marel_2
De färdege Stall 208_2016-11-30_Krippe_Marel_2 204_2016-11-23_Krippe_Marel_1 Den Zweschenhaff kruut en Dag
an eng hënnescht Wand
212_2016-11-30_Krippe_Marel_4 En Deel vun der Scheier Während der  Konstruktioun 218_2016-11-30_Krippe_Marel_7
D'Scheierpaarten 228_2016-12-07_Krippe_Marel_14 230_12-02_Krippe_Marel_11
D'Scheier vun hannen
D'Thérèse ass um Bau vun enger Wuerzelskrëpp
Krippe_Therese_1
450_2016-12-07_Wuerzelskrepp_Therese1

454_2016-12-07_Wuerzelskrepp_Therese3
458_2016-12-07_Wuerzelskrepp_Therese5

410_2016-11-30_Paart_Therese_2
D'Thérèse an de Fritz schaffen

2016-11-30_Paart_Therese_3

Den Helmut entwerft eng Landschaft
Kreppchen_Helmut_1

104_2016-11-23_Krippe_Helmut_1a
106_2016-12-02_Krippe_Helmut_1 108_2016-12-02_Krippe_Helmut_2